Nagrody finansowe

Wysokość nagród finansowych w kategoriach Adults Open ST, LA:
ADULTS ST, LA (Powyżej 18 lat)
1 miejsce - 800 zł
2 miejsce - 600 zł
3 miejsce - 400 zł
4 miejsce - 300 zł
5 miejsce - 200 zł
6 miejsce - 100 zł