Wysokość nagród finansowych w kategoriach Adults Open ST, LA:
ADULTS ST, LA (Powyżej 18 lat)
1 miejsce – 800 zł
2 miejsce – 600 zł
3 miejsce – 400 zł
4 miejsce – 300 zł
5 miejsce – 200 zł
6 miejsce – 100 zł